Regler Sterk 

reklame 2024

 • 1.

  Hvem kan delta?

  Alle byråer og frilansere med adresse i Rogaland kan sende inn bidrag til konkurranser. Studenter med adresse i hele verden, som opprinnelig kommer fra Rogaland, kan sende inn arbeider som de er ansvarlige for, alene eller som en del av et team. Kunder som ønsker å sende inn arbeid må gjøre det via sitt byrå.

 • 2.

  Publiseringskrav

  Arbeider kan kun sendes inn til Sterk reklame én gang og skal være offentlig publisert, i Norge eller utlandet, i perioden fra 2. oktober 2023 til og med 1. oktober 2024.

 • 3.

  Reklamekrav

  De innsendte arbeidene må ha en reell oppdragsgiver, og arbeidene må ha vært publisert på oppdragsgivers regning. Pro-bono jobber for samfunnsnyttige organisasjoner (f.eks. Reklame for alvor) og studentarbeider er unntatt fra regelen om betalte jobber. Studentarbeider er også unntatt fra regelen om reell oppdragsgiver og betalt oppdrag.

 • 4.

  Originalitetskrav og lovlighetskrav

  Plagiater og arbeider med tydelig inspirasjon fra andre norske eller utenlandske arbeider og arbeider som strider med Markedsføringsloven, skal ikke sendes inn. Dersom dette skjer vil disse utelates av komiteen og/eller juryen.

 • 5.

  Hvilke kategorier arbeid kan sendes inn i?

  Her er hovedregelen én jobb = én kategori. Dette betyr at du må velge en kategori å sende jobben din inn i, et arbeid med lik kreativ løsning kan ikke sendes inn i flere kategorier (f.eks. både som annonse og plakat). Unntak er jobber sendt inn i Kampanje og Håndverk som også kan sendes inn i flere kategorier.

Publisering av innsendte arbeider

For å skape ekstra interesse og engasjement frem mot premieringen i Sterk reklame, vil alle innsendte arbeider bli publisert på nettsiden kort tid etter innsendelsesfristen.