Sterk reklame er en regional konkurranse

som skal vise resten av Norge hva som er 

det beste av reklame og design i

Stavanger-regionen.

Sterk reklame er en konkurranse som, ved å plukke ut, samle og 

premiere det beste av arbeidene fra regionen, har som mål å:

Bidra til å heve ambisjonsnivået

for regionens mange utøvere av

reklame og design

Inspirere til nytenkning og

dristighet blant regionens

kommunikasjonsaktører

Skape større engasjement

blant regionens reklame- og

designbyråer, utøvere, annonsører

og medier omkring hvordan god

kommunikasjon kan være

Synliggjøre verdiøkningen,

funksjonen og engasjementet våre

bidrag gir Stavanger-

regionen