Her er kategoriene du kan velge blant i

årets Sterk reklame. Legg merke til at

jobber sendt inn i Kampanje eller Håndverk

kan sendes inn i flere kategorier – andre

jobber kan kun sendes inn i én kategori.

 • 1.
  Print
  All trykt reklame publisert i avis eller magasin. Postere og utendørs som i bunn og grunn er en printløsning, kan også sendes inn her. Hvis jobben er en serie (flere enn én), kan hele serien sendes inn og vurderes som én jobb. Vi oppfordrer til å sende inn jobben i dens opprinnelige format.
 • 2.
  Grafisk design
  identitet
  Visuelle identiteter for bedrifter og organisasjoner tatt ut over flere flater, privat og offentlig, i alle bransjer og på alle flater, som for eksempel: logo, symboler, typografi, farger, firmatrykksaker osv.
 • 3.
  Grafisk design
  logo
  Enkeltstående logo eller logosystemer, motionbaserte eller statiske for bedrifter og organisasjoner, privat og offentlig, i alle bransjer og på alle flater.
 • 4.
  Grafisk design
  print
  Design til alle typer trykte medier, alle bransjer og bruksområder. Vi oppfordrer til å sende inn arbeidet fysisk! Eksempler: Årsrapporter, brosjyrer, bøker, kataloger, aviser, tidsskrifter og magasiner, platecover, bokcover, kalendere, emballasjedesign og DM.
 • 5.
  Design
  digitale flater
  Design til digitale medier, alle bransjer og bruksområder. Eksempler: Nettsider, intranett, apper, design for mobile flater, digitale årsrapporter osv. – hvor brukervennlighet og design er i fokus.
 • 6.
  Film og onlinefilm
  Hvis jobben er en serie (flere enn én), kan hele serien sendes inn, og vurderes, som én jobb. Eksempler: Reklamefilm, infofilm, online video, branded video content, musikkvideo, animasjon, vignetter, bumpere, supere, åpningssekvenser og visual effects (VFX) i enhver form.
 • 7.
  Utendørs og omgivelser
  Kategorien favner vidt, og inkluderer alt fra tradisjonelle til utradisjonelle løsninger i det offentlige rom. Eksempler: Eksisterende utendørsflater, ONS-stander, andre stander, buss ut-/innside, skilt- og informasjonssystemer, installasjoner, ambient-, stunt- og gerilja-løsninger. Gjelder også boardsjobber som går utover den trykte flaten (f. eks. busskur).
 • 8.
  Aktivering
  I kategorien Aktivering premieres jobber som gjennom kreativitet klarer å skape interaksjon mellom avsender og en tydelig definert målgruppe. Aktiviteten kan for eksempel være et fysisk eller digitalt event, en fysisk DM eller en interaktiv eller fysisk installasjon. I innsenderskjema må man være tydelig på hvorfor bidraget hører hjemme i kategorien Aktivering (og beskrive hva som er det aktiverende elementet/ideen). Husk at dette ikke handler om effekt av type likes på FB eller økt salg.
 • 9.
  Håndverk
  Sterk Reklame belønner de kreative ideene, men i denne kategorien er det fullt fokus på håndverket – det som for alvor bidrar til å løfte ideen. Her er det altså kvaliteten i håndverket som blir bedømt, ikke den kreative ideen som ligger til grunn for kommunikasjonen. Arbeider som sendes inn i Håndverk kan også sendes inn i andre kategorier. Eksempler: Tekst, foto, art direction, design, produksjon, ux m.m. NB! Husk å skrive tydelig i innsendelsen hva som skal bedømmes i jobben!
 • 10.
  Digitalt og sosialt
  Alle kreative løsninger der digital eller sosial teknologi spiller en hovedrolle. Sosiale medier, mobilløsninger, nettsider, smart bruk av data, spill, apper, AR, VR etc. Juryen vil se etter arbeider som viser til smart og kreativ bruk av de digitale eller sosiale mulighetene. Man bør i størst mulig grad spesifisere hva som er løst digitalt eller sosialt i innsendelsesteksten. Det trenger ikke å være en kampanje for å sende inn – her har vi også plass til gode ideer distribuert i én eneste post! Det er heller ikke her resultat i form av antall likes, delinger eller lignende som premieres, men altså den kreative ideen som ligger til grunn.
 • 11.
  Kampanje
  Kampanjer og konsepter i alle former hvor samme grunnidé er tatt ut i over to eller flere mediekanaler, og innenfor et gitt tidsrom. En og samme kampanje kan ikke deles opp i flere kampanjer for å høste flere premier i samme kategori. Arbeider som sendes inn i Kampanje kan også sendes inn i andre kategorier. Eksempler på hva vi mener med medier: Annonser, boards, sosiale medier, nettbannere, kampanje-/microsites, apper, film, radio, DM … Utover grunnideens kvalitet vil juryen vurdere hvorvidt hvert enkelt element utnytter den kanalen den opptrer i.
 • 12.
  Åpen klasse
  Finner du ikke en plass blant de andre kategoriene? Da er det her arbeidet skal inn! Nye og innovative jobber og/eller jobber som av andre årsaker ikke har en naturlig plass i de øvrige kategoriene. Studentjobber skal også sendes inn i Åpen klasse.