Meny

Innsendte bidrag 2015 – 2. GRAFISK DESIGN, IDENTITET

Oktan med Lofotklinikken

Oktan

Oktan med Forus IKDP

Oktan

Reload med Waterwall

Reload

procontra med Jæren Sparebank – grafisk profil

procontra

procontra med Rolfsen

procontra

Reload med ISPS

Reload

Fasett med Birger - Bra burgere

Fasett

procontra med Tvedt Eiendom – Smaken av Forus

procontra

Fasett med Option - Always On

Fasett

Melvær&Lien med Firsthand

Melvær&Lien

Melvær&Lien med Aero Norway

Melvær&Lien

Aldente med Stavanger Havn, profil

Aldente

PlayDesign med Espedal - Identitet

PlayDesign

Melvær&Lien med Trodahl Arkitekter

Melvær&Lien

PlayDesign med House Of Yarn - Identitet

PlayDesign

PlayDesign med Visuell identitet for Mathallen Stavanger

PlayDesign

PlayDesign med The Nordic Alphabet - Identitet

PlayDesign

Aldente med Nye muligheter, profil

Aldente

PlayDesign med Visuell identitet for Silje Natland

PlayDesign

Fasett med Werners Dilemma

Fasett

Fasett med Lucky Bird

Fasett

Melvær&Lien med Egget

Melvær&Lien

Hey-Ho Let's Go med Identitet Nymans Hus

Hey-Ho Let's Go

Hey-Ho Let's Go med Identitet Hove West

Hey-Ho Let's Go

Melvær&Lien med What's Brewing

Melvær&Lien

Filter design & kommunikasjon med Visuell profil for Hjelmeland kommune

Filter design & kommunikasjon

Melvær&Lien med Øst

Melvær&Lien